logo
InformácieSpolupráca

Spolupráca

Na slovensku je množstvo organizácii a súkromných azylov, ktoré pomáhajú zvieratkám bez domova. Aj keď všetci v podstate robíme to isté, nie vždy je to tak. Niektoré z nich poznáme osobne. Po výborných skúsenostiach z našej strany s ich činnosťou a spoluprácou s nimi sa v rámci možností snažime navzájom si pomáhať. Ide o organizácie, ktoré sa svojím zverencom vážne snažia dať tú najkvalitnejšiu starostlivosť, aká je v ich silách a na zvieratkách a súcite ľudí nezarábajú.

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov
www.uvp.sk

Prešovskí havkáči
www.presovskihavkaci.sk

OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku
www.pomocpsikom.eu

Útulok Kežmarok
utulok.kezmarok.sk

Nádej pre kone a ľudí, o.z.
www.nadejprekone.sk

Kontakty

00421 944 173 542, 00421 949 544 956
e-mail: info@malafarma.sk
Nájdete nás na adrese: Červený rak 2, Košice

Finančná pomoc

Finančnú pomoc môžete zasielať na účet
vytvorený pre nás: SK8409000000005064142190

Venujte nám 2%

Tohto roku nám znovu môžete venovať vaše 2 percentá prostredníctvom OZ Quatre Pattes. 

Copyright 2016