Život je veľakrát nespravodlivý….a v tomto prípade obzvlášť.
Dve úžasné stvorenia…
Dva stroje na „výrobu“ potomkov…
Dva zničené životy…životy, ktoré opäť zničil človek…
Prečo???…pretože biznis je dnes na prvom mieste…
Človek množí…veď prečo nie? …
Prečo by sa mal zamýšľať nad tým, či to úbohé zviera trpí…veď keď už bude vysilené, zbavíme sa ho…nejaký útulok sa o nich postará …ak prežijú…
Je nám zle…

Andy a Lola – úžasní anjeli si v živote vytrpeli dosť..
…rodiť, rodiť…kde skončili ich potomkovia nevedia…..
Dnes už je to len zlý sen.
Títo anjeli už trpieť nebudú…nedovolíme to!!!!!
Aj oni majú právo žiť…žiť krásne..a my urobíme všetko preto, aby to tak bolo.
Hľadáme domov…domov pre Andyho! Lola už svoj vysnívaný domov má.
Domov, kde bude šantiť na dvore…
Hľadáme domov s prístupom dnu do domu.

Andyho je možné podporiť aj finančne, na veterinárne úkony, rovnako aj stravu.
IBAN: SK8409000000005064142190
Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s
Sídlo: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
SWIFT/BIC: GIBASKBX
poznámka: ANDY