Anička pochádza z osady v Košiciach, z ktorej sme už niekoľko krát prevzali zmrzačeného psíka. U Aničky to inak nebolo. Anička prišla s dochrámanou zadnou labkou a s otvorenými ranami. Nehovoriac o bolestiach, ktoré si niesla nie len na svojej labke, ale aj na duši. Kruté zaobchádzanie zanechalo na našej Aničke výrazné jazvy. Aničke sa amputovali prsty na zadnej labke takže už nikdy nebude zdravotne dokonalá a do konca života si bude niesť krutosť človeka na svojom tele. Anička je jemná, opatrná, kontaktná, zvedavá a naučila sa už človeku veriť. Aničke by veľmi prospela jemná rodinka akou je ona sama a kde láska, porozumenie, citlivý prístup nie sú len cudzie slová. Aničku adoptujeme iba ako člena domácnosti a rodinky. Socializácia a cvičák by jej veľmi prospeli.

Aničku je možné podporiť aj finančne, na veterinárne úkony a stravu.

SLSP: SK8409000000005064142190
SWIFT/BIC: GIBASKBX
Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

FIO SK: SK8983300000002201868518
SWIFT/BIC: FIOZSKBA
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava

FIO CZ: 2201868518/2010
SWIFT/BIC: FIOBCZPP
Banka: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1