Bubo mal svoj domov a majiteľov, žiaľ po ich odchode do večnosti ostal sám.
Bubo žil v dome so záhradkou a bol milovaným psíkom svojích majiteľov. Aj napriek veku sme dali Bubovi  šancu na svoj ďalší dôstojný život.
Bubo prešiel potrebnou veterinárnou starostlivosťou a vyšetreniami. Výsledky má dobré ako mladý psík, no jemný šelest na srdiečku.
Bubík je už pohodový senior, ktorý nepotrebujete toľko pohybu, častejšie a dlhšie pospinká.
Potrebuje, ale častejšie cikať. Hľadáme kľudnú rodinku bez malých detí, naháňačiek a kriku. Ideálne ku dôchodcom, alebo ku ľuďom,
ktorí nepracujú väčšinu času dňa.
Nájde sa rodinka, ktorá Bubovi dovolí dožiť ešte nasledujúce mesiace, či roky v láske a kruhu rodiny?
Buba je možné podporiť aj finančne, na veterinárne úkony a stravu.
SLSP: SK8409000000005064142190
SWIFT/BIC: GIBASKBX
Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

FIO SK: SK8983300000002201868518
SWIFT/BIC: FIOZSKBA
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava

FIO CZ: 2201868518/2010
SWIFT/BIC: FIOBCZPP
Banka: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1