Dolinku sme prijali v januári 2022. Bola nám pravidelne nahlasovaná zo záhradkárskej osady v Košických Olšanoch. Niektorí ľudia ju kŕmili, iní zase odháňali. Jej odchyt bol komplikovaný, pretože človeka sa bála. Hneď po príchode sme si všimli, že Dolinka nie je zdravý psík. Dlho bojovala na infúznej liečbe o svoj život. Dolinka má problém s obličkami a jej zdravotný stav je toho času stabilizovaný, je však potrebné jej každý deň podávať lieky. Dolinka je ku ľuďom priateľská, so psíkmi kamarátska a zaslúži si konečne vymeniť svoj koterec za milujúci domov.

Dolinku je možné podporiť aj finančne, na veterinárne úkony a stravu.
SLSP: SK8409000000005064142190
SWIFT/BIC: GIBASKBX
Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

FIO SK: SK8983300000002201868518
SWIFT/BIC: FIOZSKBA
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava

FIO CZ: 2201868518/2010
SWIFT/BIC: FIOBCZPP
Banka: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1