Kocúrik pochádza od sociálne slabých ľudí, ktorí ho mali radi. No keď však boli pod vplyvom alkoholu, zabúdali na ňho a nenakŕmili ho aj štyri dni. Občas chudák dostal aj bitku. Podarilo sa nám zmeniť osud Ferdy- ho a teraz už čaká na svoju rodinku, ktorá mu vynahradí aj zlé spomienky z minulosti.

Ferdyho je možné podporiť aj finančne, na veterinárne úkony a stravu.
SLSP: SK8409000000005064142190
SWIFT/BIC: GIBASKBX
Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

FIO SK: SK8983300000002201868518
SWIFT/BIC: FIOZSKBA
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava

FIO CZ: 2201868518/2010
SWIFT/BIC: FIOBCZPP
Banka: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1