Lucky je konečne po dvojmesačnej liečbe pripravený na adopciu a môže opustiť brány Malej farmy. Lucky k nám prišiel v dezolátnom stave a podarilo sa nám ho zachrániť z hrobárovej lopaty. Mal nespočetne množstvo diagnóz, no aktuálne jediný problém, ktorý je potrebné pravidelne kontrolovať sú oči a uši. Lucky je veľmi milý, kontaktný a kamarátsky psík, vychádza úplne bezproblémovo vo svorke seniorov. Kŕmiť je nutné zvlášť pretože Lucky nemá dno. Už ako takmer dvanásťročný psik však nepatrí do starého železa. Lucky miluje prechádzky, prítomnosť človeka a svoj pohodlný peliešok. Lucky čiastočne vidí takže sa vie krásne orientovať v prostredí a sluch mu ešte tiež čiastočne slúži. Z bezpečnostných dôvodov je preto ideálne ho venčiť na vodítku. Do Luckyho sme od prvého momentu príjmu investovali hrozne veľa času, starostlivosti, lásky a vďaka podpore darcov aj dali zdravotne do poriadku. Pevne dúfame, že Lucky neostane len zabudnutý a zachránený senior bez vízie na jeho budúcnosť. Pri dobrej starostlivosti vie Lucky robiť radosť rodinke ešte pár rokov.

Luckyho je možné podporiť aj finančne, na veterinárne úkony a stravu.

SLSP: SK8409000000005064142190
SWIFT/BIC: GIBASKBX
Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

FIO SK: SK8983300000002201868518
SWIFT/BIC: FIOZSKBA
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava

FIO CZ: 2201868518/2010
SWIFT/BIC: FIOBCZPP
Banka: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1