Miška nie je žiadna myška – je to statná kráska plemena komondor. Miška mala svoju rodinu a mala svoj domov, no osud to zariadil inak a to všetko sa rozpadlo. Prišla o rodinu, prišla o dom – prišla o domov. To, čo roky považovala za svoje útočisko už zrazu neexistovalo a prišla k nám. Prišla, aby dostala druhú šancu. Prišla, aby si našla domov a znova spoznala šťastie, pokoj a lásku rodiny.
Internet hovorí, že „komondor patrí vďaka svojej robustnej postave a svojej splstnatenej, či do povrázkov po zem splývajúcej bielej srsti k najimpozantnejším ovčiarskym plemenám. Je to pokojné, rozvážne plemeno rešpektujúce väčšinou iba jedného človeka. Z pôvodného určenia plemena vyplýva, že komondor má rád väčší priestor.“
Tak teda prosíme o priestor – priestor, ktorý bude domovom, útočiskom a záchranou pre Mišku.
Mišku je možné podporiť aj finančne, na veterinárne úkony, rovnako aj stravu.
SLSP: SK8409000000005064142190
SWIFT/BIC: GIBASKBX
Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

FIO SK: SK8983300000002201868518
SWIFT/BIC: FIOZSKBA
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava

FIO CZ účet: 2201868518/2010
SWIFT/BIC: FIOBCZPP
Banka: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

poznámka:MIŠKA