Fenka nahlásená v kanálovej rúre pri cintoríne – dlhé týždne hlásená, no pri pokusoch o odchyt stále ušla. Keď sme ju konečne našli, privítala nás s maximálnou nedôverou a vrčaním. Neďaleko nej sa nachádzala reťaz, z ktorej sa jej podarilo našťastie vyslobodiť.
Jej strach z ľudí bol obrovský, no hlad bol väčší.
Jej kožný problém bol neprehliadnuteľný – opäť však fenka bez čipu, majiteľ/páchateľ opäť neznámy.
Neveriace dievčatko dostalo meno Pedra.
Bola okamžite prevezená do bezpečia a na potrebné veterinárne ošetrenie. Ihneď sme začali s jej liečbou.
Nasledovali týždne socializácie, manipulácie a vôbec kontaktu s človekom. Ťažko sa naprávalo to, čo niekto pokazil, no prišiel ten deň, kedy s radosťou hľadáme pre Pedru lepších a milujúcich páničkov.
Pedru je možné podporiť aj finančne, na veterinárne úkony a stravu.
SLSP: SK8409000000005064142190
SWIFT/BIC: GIBASKBX
Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

FIO SK: SK8983300000002201868518
SWIFT/BIC: FIOZSKBA
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava

FIO CZ: 2201868518/2010
SWIFT/BIC: FIOBCZPP
Banka: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1