Rudolf sa našiel na dvore milej rodinky, ktorá ho začala kŕmiť a hľadala pre neho miesto bezpečia a budúcnosti. Čierny ako uhoľ neprináša nešťastie, ale dokonalého maznoška pre všetky vekové kategórie. Rudolf okamžite pod rukou človeka pradie, po láske človeka doslova túži. Nech robíte čokoľvek, Rudolf vám svojou prítomnosťou pomôže. Rudolf si nezaslúži žiaden ďalší deň beznádejne čakať na budúcnosť, ale potrebuje už svoju budúcu rodinku spoznávať a milovať. So psíkmi má zjavne zle skúsenosti a veľmi sa ich bojí.

Rudolfa je možné podporiť aj finančne, na veterinárne úkony a stravu.
SLSP: SK8409000000005064142190
SWIFT/BIC: GIBASKBX
Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

FIO SK: SK8983300000002201868518
SWIFT/BIC: FIOZSKBA
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava

FIO CZ: 2201868518/2010
SWIFT/BIC: FIOBCZPP
Banka: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1