Stella sa našla postrelená neďaleko ľudského obydlia. O jej život sme museli hneď druhý deň po príjme zabojovať. Infekčné ochorenie a strašiak všetkých útulkov, parvoviróza, ju chytila hneď zo začiatku. Keď sa nám podarilo Stellku zachrániť, museli sme počkať keď nám zosilnie a bude pripravená na operáciu. Z chrbtice bol odstránený brok, ktorý však ale urobil veľký problém. Okrem toho, že ostala Stella čiastočne ochrnutá, mala v strelnej rane množsto hnisu a chlpov. Tri týždne sa rana ošetrovala a Stella brala silné lieky. Stellke ostala čiastočná citlivosť v zadných labkách avšak je doživotne osúdená na vozíček, ktorý robí jej život oveľa veselším a samostatnejším.

Stellu je možné podporiť aj finančne, na veterinárne úkony a stravu.

SLSP: SK8409000000005064142190
SWIFT/BIC: GIBASKBX
Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

FIO SK: SK8983300000002201868518
SWIFT/BIC: FIOZSKBA
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava

FIO CZ: 2201868518/2010
SWIFT/BIC: FIOBCZPP
Banka: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1