Ascan sa dlho, rpedlho túlal po obci a opakovane nám ho nahlasovali. Zdržiaval sa v tichej uličke pri domoch. Stále hľadal kúsok jedla a útočisko, no ľudia ho odháňali, hádzali po ňom kamene, keďže sa ho pre jeho veľkosť báli. Potom na určitú dobu zmizol a opäť sa vrátil. Tento-krát mu už dobrí ľudia pomohli a zavreli ho, počkali do nášho príchodu. Psík je veľmi milý, musel niekde vyrastať ako samorast lebo nepozná žiadne povely. Hľadáme mu milú rodinku, kde nebude živým zvončekom, ale súčasťou rodiny. Domov, kde ho už nikto nebude odháňať a stále si nájde náruč, do ktorej položí hlávku. Ascana je možné podporiť aj finančne, na veterinárne úkony, rovnako aj stravu.
SLSP: SK8409000000005064142190 SWIFT/BIC: GIBASKBX Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava FIO SK: SK8983300000002201868518 SWIFT/BIC: FIOZSKBA Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava FIO CZ účet: 2201868518/2010 SWIFT/BIC: FIOBCZPP Banka: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 poznámka: ASCAN