Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Údaje o prijímateľovi, ktoré uvádzate v tlačivách:
Obchodné meno alebo názov:
Malá farma Košice
Sídlo:
Hosťovce 71, 044 02, Hosťovce
Právna forma:
Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):
42244978
DIČ:
2820013790

Daňové priznanie podávam sám

– Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.
– Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na
nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu
alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník pre Malú farmu v roku 2022, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte nás emailom info@malafarma.sk o potvrdenie tejto práce.

Vyhlásenie – predpísané tlačivo o poukázaní podielu zaplatenej dane: TU

Daňové priznanie podáva zamestnávateľ

– Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive.
K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte
ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.
Prípadne môžete doniesť potvrdenie a osobne k nemu vyplniť Vyhlásenie na týchto miestach:
– Malá farma Košice, Červený rak 2, 040 17 Košice
– Pet shop Zborovská 6, 04001 Košice
– Veterinárna ambulancia M-VET, Krosnianska 85, 040 22 Košice
Veterinárna ambulancia, Nám. oceliarov 23, 040 15 Šaca