2️⃣% POMÁHAJÚ ❤
Ako viete pomôcť?
 
➡️DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA ZAMESTNÁVATEĽ⬅️
Od zamestnávateľa dostanete Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2021.
Potvrdenie spolu s Vyhlásením je potrebné odovzdať správne vyplnené na daňový úrad.
Tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní 2% z daní na stiahnutie:
https://www.malafarma.sk/wp-content/uploads/2022/01/VYHLASENIE_MFK.pdf
 
Na týchto adresách viete odovzdať vyplnené a podpísané Vyhlásenie spolu s Potvrdením od zamestnávateľa:
➡️ Malá farma Košice, Červený rak 2, 040 17 Košice
➡️ Pet shop Zborovská 6, 04001 Košice
➡️ Veterinárna ambulancia M-VET, Krosnianska 85, 040 22 Košice
➡️ Maxol Plus, Hlavná 165, 045 01 Moldava nad Bodvou
➡️ MvDr. Peter Kalináč, Námestie oceliarov 23, 040 15 Košice-Šaca
 
➡️DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVAM SÁM⬅️
– Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.
– Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31.marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu
alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).
 
🔅Údaje o prijímateľovi, ktoré uvádzate v tlačivách🔅
Obchodné meno alebo názov: Malá farma Košice
Sídlo: Hosťovce 71, 044 02, Hosťovce
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 42244978
 
Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník pre Malú farmu v roku 2020, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte nás emailom info@malafarma.sk o potvrdenie tejto práce.
 
ĎAKUJEME 🙏 že nám pomáhate. Vy ste Malá farma ❤️
 
V prípade akýchkoľvek otázok napíšte nám.
 
INFO: https://www.malafarma.sk/2-percenta/