2️⃣% POMÁHAJÚ 1️⃣0️⃣0️⃣%💚

Ďakujeme všetkým našim priaznivcom, ktorí by nám radi pomohli darovaním 2 (3) % – dnes me žiaľ dostali správu z notárskej komory, že naša registrácia neprešla.
Pomôcť a však stále dá aj nášmu OZ a to prostredníctvom darovania 2% na účet OZ Pomoc psikom na vychodnom Slovensku , ktorí nám po úhrade venujú Vaše potvrdené príspevky pre Malú farmu

➡️DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA ZAMESTNÁVATEĽ⬅️
Od zamestnávateľa dostanete Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2023.
Potvrdenie spolu s Vyhlásením je potrebné odovzdať správne vyplnené na daňový úrad.
Tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní 2% z daní na stiahnutie:
https://www.malafarma.sk/wp-content/uploads/2024/02/2_2023-1.pdf

Na týchto adresách viete odovzdať vyplnené a podpísané Vyhlásenie spolu s Potvrdením od zamestnávateľa:
➡️ Malá farma Košice, Červený rak 2, 040 17 Košice
➡️ Pet shop Zborovská 6, 04001 Košice
➡️ Veterinárna ambulancia M-VET, Krosnianska 85, 040 22 Košice
➡️ Veterinárna ambulancia, Námestie oceliarov 23, 040 15 Košice-Šaca

– Sken, alebo fotku vyplneného, podpísaného Vyhlásenia so zaškrtnutým súhlasom so zaslaním údajov pošlite na : info@malafarma.sk / malafarmake.office@gmail.com
– V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: +421 940 325 633

➡️DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVAM SÁM⬅️
– Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.
– Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31.marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu
alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).
– Potvrdenie s vašim menom a výškou príspevku pošlite na : info@malafarma.sk / malafarmake.office@gmail.com
– V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: +421 940 325 633

🔅Údaje o prijímateľovi, ktoré uvádzate v tlačivách🔅
Obchodné meno alebo názov:
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
Sídlo:
Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany
Právna forma:
Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):
42407001
DIČ:
2120009012

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník pre Malú farmu v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte nás emailom info@malafarma.sk o potvrdenie tejto práce.

ĎAKUJEME 🙏 že nám pomáhate. Vy ste Malá farma ❤️

V prípade akýchkoľvek otázok napíšte nám.

INFO: https://www.malafarma.sk/2-percenta