IBAN
SK84 0900 0000 0050 6414 2190

Choré zvieratká sú liečené a rehabilitované podľa ich potrieb výbornými košickými odborníkmi.

Zvieratám s poruchami správania, sa snažíme venovať viac a znovu z nich urobiť spokojných a vyrovnaných miláčikov.

Každé zvieratko v našom útulku je očkované, čipované a kastrované. Preto sa u nás majú veľmi dobre. Tento text treba zmeniť.

O naše zvieratká sa s láskou starajú tieto veterinárne tímy

Ošetrujeme všetky druhy spoločenských zvierat, kone a hospodárske zvieratá.
Kontakt:
+421 (0) 918 492 489
+421 (0) 907 662 446

Veterinárne služby VetHaus, Seňa

Kontakt:
+421 (0) 950 765 956

Veterinárne služby VetHaus, Seňa

Kontakt:
+421 (0) 950 765 956

Veterinárna ambulancia M-VET, Košice

Kontakt:
+421 (0) 55/ 671 0785
+421 (0) 914 21 22 33