ĎAKUJEME Z CELÉHO SRDCA ❤️

Mesto Košice za oznámenie skvelej správy pánovi primátorovi mesta Košíc Jaroslavovi Polačekovi za poskytnutie dotácie vo výške

13 000 €.

Tento rok bola dotácia určená na vyplatenie dlhov za veterinárne ošetrenia zachránených zvierat na našich zmluvných ambulanciách.

ĎAKUJEME A VEĽMI SI VAŠU KAŽDOROČNÚ POMOC VÁŽIME 🙏.

Malá farma Košice je OZ, registrovaná farma a zároveň azyl pre domáce ako aj hospodárske zvieratká, prípadne iné – korytnačky, hlodavce.

Hlavným cieľom nášho OZ-tka je komplexná starostlivosť o zachránené zvieratá a následne adopcia. Seniori, handicapované, extrémne

plaché, či agresívne jedince bez možnosti adopcie nechávame u nás dožiť. Prácu, ktorá sa vykonáva pri zvieratách nie je možné robiť

na plný úväzok dobrovoľnícky, traja zamestnanci ju vykonávajú každý jeden deň v roku v rovnakej kvalite a v rozsahu. Sme jedno z mála OZ – tiek, ktoré dočasné opatery neposkytuje.

Našim najväčším mesačným výdavkom je veterinárna starostlivosť zachránených zvierat.

Mesačné náklady sa líšia podľa stavu, diagnostiky, liečby, krmiva, špeciálnych doplnkov – ktoré môže danný pes / mačka konzumovať. Zvieratká sú kŕmené, ošetrené, napájané, postupne pracujeme na ich socializácii, dostávajú podľa pokynov veterinárnych lekárov v liečbach lieky. Psy sú

každý jeden deň venčené, alebo púšťané vo svorkách pod dozorom do zabezpečených výbehov. Svojou činnosťou a aktivitami sa nestaráme len o zvieratká, ktoré máme u nás priamo na Malej farme, ale aj o zvieratká :

– tri kolónie kastrovaných mačiek

– zvieratká, ktorých sú majiteľmi ľudia v seniorskom veku a nedokážu im z finančného hľadiska zabezpečiť nutnú veterinárnu starostivosť, krmivo

– ako aj o konkrétne kastrované psy v rómskych osadách.

OZ Malá farma Košice je otvorená pre verejnosť len v doobedných hodinách v čase venčenia.

Záujemci o adopcie zachránených zvierat sú vybavovaní vo vopred dohodnutom termíne až po vypísaní dotazníka.

Starostlivosť o zvieratká vykonávame na dvoch pozemkoch :

– na nezmenenej adrese Červený Rak 2

– na pozemku v Maďarsku – Krasznokvajda

Od 1.1.2023 sme okrem zdravých zvierat prijímali aj zvieratká vo veľmi zlých nie len psychických, ale aj zdravotných stavoch :

– zrazené, postelené, extrémne podvýživené.

Preto sú čísla úhynov značne vyššie ako po minulé roky. Žiaľ, niekedy bola pre nich už len posledná možnosť eutanázia – pretože ich zranenia boli fatálne. Veľmi ťažká vlna ochorenia z kliešťov – babezióza sa u nás vyskytla na jeseň a pacientov v liečbách sa u nás prestriedali desiatky.

Od dátumu 1.1.2023 do 22.12.2023 sme prijali celkom 249 zvierat : psy – 219 , mačky – 29 , korytnačka – 1

Ku dnešnému dňu sa na Malej farme nachádza 105 psov a 85 mačiek.

Psy :

na adopciu : 90

v liečbach : 9

seniori, extrémne plaché a agresívne psy : 6

dlhodobo hospitalizované : 0

vrátené pôvodnému majiteľovi : 2

úhyn / eutanázia v dôsledku zlého zdravotného

stavu : 17

úhyn v dôsledku staroby : 2

Mačky :

na adopciu : 12

FIV pozitívne : 4

v liečbe : 0

vrátené pôvodnému majiteľovi : 1

úhyn / eutanázia v dôsledku zlého zdravotného

stavu : 4

úhyn v dôsledku staroby : 1

kastrované kŕmené a plaché mačky pouličky

máme v počte : 69

Z iných zvierat máme k dispozícii zajačiky,

ktoré sú v počte 5.

OZ Malá farma Košice 🍀