ĎAKUJEME MESTU KOŠICE 🍀

za pridelenie dotácie na rok 2022 vo výške 1️⃣8️⃣ 8️⃣0️⃣0️⃣ €. Naše spolufinancovanie bolo v sume 1 900€.

V číslach to vyzerá takto :

veterinárne náklady – 13 397,53 €

krmivo – 511,94 €

prevádzkové náklady ( elektrika, voda, odvoz a likvidácia odpadu ) – 6 790, 53 €

Malá farma je OZ a zároveň azyl pre domáce a hospodárske, príp. iné malé zvieratká.

Hlavným cieľom nášho OZ- tka je komplexná starostlivosť o zachránené zvieratá a následná adopcia. Seniori, handicapované, či agresívne jedince bez možnosti adopcie nechávame u nás dožiť. Lebo vieme, že im nik šancu nedá, no napriek tomu si zaslúžia žiť.

Prácu, ktorá sa vykonáva pri zvieratách nie je možné robiť na plný úväzok dobrovoľnícky. Zamestnanci ju vykonávajú každý jeden deň v rovnakej kvalite a rozsahu.

Našim najväčším mesačným výdavkom je veterinárna starostlivosť zachránených zvierat. Mesačné náklady sa líšia podľa zdravotného stavu, diagnostiky, liečby a krmiva, ktoré môže danný pes / mačka skonzumovať. O každé jedno zachránené zvieratko je postarané každý jeden deň v roku. Zvieratá sú kŕmené, ošetrené, napájané, dostávajú podľa potreby lieky a psy sú každý deň venčené, alebo púšťané vo svorkách pod dozorom do zabezpečených výbehov.

Svojou činnosťou a aktivitami sa nestaráme len o zvieratká, ktoré sú u nás priamo v našom azyle, ale aj o zvieratká :

– tri kolónie kastrovaných mačiek

– zvieratká, ktorých sú majitelia ľudia v seniorskom veku a nedokážu im z finančného hľadiska zabezpečiť veterinárnu starostlivosť, krmivo

– ako aj o konkrétne už kastrované psy v rómskych osadách

OZ malá farma je otvorená pre verejnosť len v čase venčenia. Záujemci o adopcie zachránených zvierat sú vybavovaní vo vopred dohodnutom termíne až po vypísaní dotazníka.

Tento rok 2022 bol pre nás veľmi ťažký z dôvodu nutnosti rýchleho opustenia jednej časti pozemku, ktorého sme neboli vlastníci. Pozemok sme mali v užívaní. Aby sme zabezpečili naďalej dočasné i trvalé útočisko pre zachránené psíky, museli sme do tridsať dní zabezpečiť podmienky pre naše stálice a už v liečbe nastavených seniorov. To sa nám za pomoci finančnej podpory darcov, firiem, zamestnancov a dobrovoľníkov podarilo.

Starostlivosť o zvieratká vykonávame na dvoch pozemkoch:

– na nezmenenej adrese Červený Rak 2 kde sú nové príjmy, pacienti, mačky, hospodárske zvieratá

– na novom pozemku v Maďarsku – Krasznokvajda kde sú stálice t.j. psy, o ktoré nik za roky záujem o ich adopciu neprejavil a tak isto seniori, ktoré majú nastavenú dlhodobú liečbu.

Od 1.1.2022- 22.11.2022 sme okrem zdravých zvierat prijímali aj zvieratká vo veľmi zlých zdravotných stavoch : zrazené, postrelené, obhorené ako aj v zlom výživovom stave, preto sú čísla úhynov značne vyššie ako po minulé roky. Žiaľ, niekedy bola pre nich už len posledná možnosť eutanázia, pretože ich zranenia boli fatálne.

Od dátumu 1.11.2022 do 22.11.2022 sme prijali celkom 2️⃣7️⃣6️⃣ zvierat.

Pes – 210, mačka – 59, zajac – 4, korytnačka – 3.

Ďakujemeza možnosť pomáhať všetkým bez rozdielu!